پانل تراک

پانل تراک

این سیستم اصالتاَ از فرهنگ ژاپنی و چینی برای جداسازی فضاها الهام گرفته است. این پرده معروف ترین مدل پوشش عمودی برای پنجره هاست که به صورت کشویی بطرفین پنجره جمع می شود. در این پرده پارچه های شیدرول، پارچه های الیاف طبیعی بافته شده نظیر جوت و حصیر نیز قابل بکارگیری می باشد. این پرده برای پنجره های با عرض و ارتفاع زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های پانل تراک

این شیوه یکی از سریع ترین و راحت ترین راه حل هایی است که برای تقسیم فضا قابل استفاده می باشد. این سیستم یک گزینه مناسب برای زمان هایی است که می خواهیم یک فضای باز با قابلیت تفکیک داشته باشیم.