اداری

امکان نصب هر نوع پرده ای برای محیط های اداری وجود ندارد. سایه بان نو، گستره ی وسیعی از انتخاب ها را پیش روی شما می گذارد تا برای هر محیطی حتی محیط های اداری نیز مناسب باشد.
از شید رول های ساده گرفته تا گستره ی وسیعی از پرده های دوبل، کرکره های آلومینیومی و چوبی، برای محیط های اداری می توان استفاده کرد.