اندازه گیری

اندازه گیری
یکی از حساس ترین و کلیدی ترین بخش های خدمات تولید و عرضه ی پرده، قسمت اندازه گیری است. تمام مراحل بعدی شامل تولید و نصب و در نهایت رضایت مشتری از کار نصب شده، منوط به اندازه گیری صحیح و اصولی است. این که پرده ی مورد نظر مشتری در داخل درگاه پنجره نصب می شود یا بیرون، میزان پوشیدگی پرده باید چه میزان باشد، و یا اینکه امکان نصب چه نوع پرده ای در محیط پنجره وجود دارد، تنها تعدادی از مواردی است که باید به هنگام اندازه گیری به دقت بررسی شوند.
تیم نصب سایه بان نو، برای انجام این کار در کنار شماست.
چنانچه مشتریان تقاضا داشته باشند که این کار توسط شخص خودشان صورت گیرد، سایه بان نو مسئولیتی در قبال اندازه گیری های اشتباه نخواهد داشت.

در صورت تمایل می توانید این کار را طبق دستورالعمل زیر انجام دهید:

این راهنما در قالب فایل پی دی اف از قسمت کاتالوگ ها قابل دریافت است.