ایمنی کودکان

ایمنی کودکان
سایه بان نو مفتخر است در زمینه ی ایمنی کودکان به عنوان پیشگام، در کنار شما باشد.

ریسمان آزاد  پرده ها،  در  موارد  زیر  می تواند، تهدیدی برای کودکان، به شمار آید:
   - آویزان بودن ریسمان کنار تخت بچه.
   - هنگامی که کودک در  اطراف  این ریسمان ها مشغول بازی است.
   - هنگامی که برای مشاهدۀ بیرون پنجره، روی صندلی یا مبل ایستاده باشد.
کودکان  از این مسأله  آگاه  نیستند که  اگر  بخواهند  بنشینند، بچرخند و یا از صندلی پایین  بیایند،  ریسمان پیچیده شده دور گردنشان قادر خواهد بود در عرض تنها چند دقیقه جانشان  را تهدید کند.
با دور کردن این ریسمان ها از دسترس کودکان به وسیله ی گره زدن، و یا استفاده از ابزارهای مناسب، محیط منزل را ایمن تر کنید.

با سایه بان نو تماس بگیرید.