تعمیرات

تعمیرات
اگر مشتریان سایه بان نو پس از نصب، با پرده های خود دچار مشکل شوند، می توانند با ما در تماس باشند.
چنانچه ایراد پیش آمده ناشی از ایراد در تولید بوده باشد، در مدت زمان یکساله ی گارانتی محصولات، سایه بان نو تمام مشکلات را برای شما بدون هزینه اضافی برطرف خواهد کرد.
چنانچه این ایراد ناشی از صدمه های فیزیکی به قطعات بوده باشد، باز هم سایه بان نو در کنار شما خواهد بود تا با کمترین هزینه ممکن پرده ی شما به حالت اول باز گردد.